POLITIKA FIRMY

VIZE MCV PLAST - kým a kde chceme být

MCV Plast je spolehlivý dodavatel povrchových úprav kovů především v segmentu automobilového průmyslu.

STRATEGIE MCV PLAST – cesta, jak dosáhnout vize

Dosáhnout vize, především významnosti a stability zajistíme:

  • postupnými inovace
  • plněním požadavků zákazníka
  • zlepšováním systému kvality a životního prostředí

POLITIKA KVALITY a ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - způsob chování při dosahování kvality

Závazkem firmy je poskytovat služby ve vysoké kvalitě, v souladu s obecnými, legislativními a ostatními závaznými požadavky, při využívání nejlepších dostupných technologií pro maximální snížení dopadů na životní prostředí. Smyslem Politiky MCV Plast je neustálé zlepšování systému managementu kvality a životného prostředí. Politika je:

  • Flexibilně, rychle, bez vad a s odbornou péči plníme požadavky zákazníka
  • Inovujeme technické a technologické vybavení
  • Minimalizujeme dopady na životní prostředí

Zásady uvedené v této politice jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti v plném rozsahu.

22.5.2015, Václav Med - jednatel společnosti